Neurologinen fysioterapia

Tavallisimmat hoitodiagnoosit ovat MS-tauti, aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, ALS, CP-vamma sekä selkäydinvammat.
  • Aktiivisten liikkeiden ja kehon hallinnan harjoittaminen
  • Liikkumisen ja päivittäisten toimintojen ohjaus
  • Tasapainon hallinnan harjoittaminen
  • Omatoimisen harjoittelun ohjaus
  • Omaisten ja avustajien neuvonta

Nykyinen käytäntö perustuu osittain nykyiseen tietoon motorisesta kontrollista ja oppimisesta, hermoston muovautuvuudesta sekä osittain asiantuntevien kliinikoiden käytännön kokemukseen. Kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana.

Takaisin palveluihin