Juvan fysioterapia on palvellut Juvalla vuodesta 2001.

Tarjoilla ovat yksilöllisiä fysioterapiapalveluja nuorille, työikäisille ja eläkeläisille Juvan ja lähikuntien asukkaille, joilla on toimintakykyä rajoittavat tuki- ja liikuntaelimistön häiriö tai neurologinen sairaus/vamma.

Kokonaisvaltaisen, yksilöllisen terapian tavoite on lisätä ja ylläpitää asiakkaan liikunta-, työ- ja toimintakykyä sekä motivoida omaehtoiseen itsensä huolehtimiseen.

Juvan fysioterapia toimii jatkokuntoutuspaikkana akuuteille ja kroonisille eri-ikäisille neurologisille asiakkaille. (Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Kelan kanssa vaikeavammaisten lääkinnällisen avokuntoutuksen sopimukset).

Tervetuloa!